Ühingust

Tartu Giidide Ühing on Tartu Giide ühendav mittetulundusühing.

Tartu Giidide Ühing koondab u 50 Tartu linnas ametlikult atesteeritud ja kokku ligi 15 keeles töötavat giidi, kelle missiooniks on tutvustada turistidele Tartut ja Lõuna-Eestit  parimal viisil, pakkudes professionaalset giiditeenust.

Ühing asutati 28. märtsil 1994. Esimesse juhatusse kuulusid Lea Asso, Aldo Kask, Reet Mägi, Siiri Raitar ning Malle Rebane. Asutamiskoosolekust võttis osa 18 giidi. Mittetulundusühing Tartu Giidide Ühing registreeriti 31.10.1994.

Ühingu eesmärgiks on  giidide organisatsiooniline ühendamine, oma liikmete tööalaste, majanduslike ja sotsiaalsete õiguste ja huvide esindamine ning kaitsmine, erialaste teadmiste ja oskuste täiendamine ja arendamine. Oluline on ka atesteerimise korraldamine, millega ühing tagab giiditeenuse kvaliteedi.

Lisaks pakub ühing ka oma liikmetele võimalusi olla alati kursis kõige uuega, mis Tartus ja Lõuna-Eestis toimub, selleks korraldatakse kohtumisi huvitavate inimestega ja tutvumisi uute paikadega.

Huvi korral giiditeenuse vastu palume ühendust võtta otse giidiga.

Tartu Giidide Ühingu aastamaks on alates 2016. aastast 7 eurot, arveldusarve EE492200221025094621.