2017

Kirjanduslinna giidid

TGÜ liikmetest on kolm atesteeritud ka Tartu kui kirjanduslinna teematuuridele.

Kristina Mullamaa: Tartu kui UNESCO kirjanduslinn - kultuurilooline ja kirjanduslik jalutuskäik;

Lili Kängsepp: kirjanduslik jalutuskäik Tartus;

Tiina Auling: Raja Teelega kellahelina, tuulesellide ja vaiksete nurgakeste linnas.

 

Pikemaid kirjeldusi saab lugeda aadressil http://www.visittartu.com/et/kirjanduslinna-teematuurid/

Tartu linna giidide atesteerimine 2017

Tartu giidide atesteerimise kord muutus, see on avaldatud SA Tartumaa Turism kodulehel. 

Uue dokumendi juurde

 

Atesteerimise korraldaja: SA Tartumaa Turism Tartu Külastuskeskus.

Aeg: mai ja oktoober 2017.