2018

Järgmine atesteerimine

Alates 2018. aastast toimub esmane atesteerimine üle aasta oktoobrikuus, järgmine seega 2020.

Kordusatesteerimine ja teematuuride atesteerimine toimub iga aasta oktoobris. Info jooksva
aasta atesteerimise kohta avaldatakse vähemalt kuu enne selle toimumist SA Tartumaa
Turismi kodulehel www.visittartu.com.

Atesteerimise kord: http://www.visittartu.com/et/atesteerimise-kord/

Tartu Linnamuuseumi tunnustusega giidid

  • Juha-Matti Aronen
  • Tiina Auling
  • Kalli Kukk
  • Lili Kängsepp
  • Sigita Matuleviciene
  • Kristina Mullamaa
  • Krista Tõnnov

Loetletud linnagiididel on õigus teha ekskursioone Tartu Linnamuuseumis.