Ühingust

Tartu Giidide Ühing (TGÜ) on Tartu Giide ühendav mittetulundusühing.

Tartu Giidide Ühing koondab valdavalt Tartu linnas atesteeritud töötavaid giide, kelle missiooniks on tutvustada turistidele Tartut ja Lõuna-Eestit parimal viisil. Professionaalset giiditeenust pakutakse kokku 10 keeles.

Huvi korral giiditeenuse vastu palume ühendust võtta otse giidiga.

Ühingu asutamiskoosolekust võttis osa 18 giidi, see toimus 28. märtsil 1994. Esimesse juhatusse kuulusid Lea Asso, Aldo Kask, Reet Mägi, Siiri Raitar ning Malle Rebane. Mittetulundusühing Tartu Giidide Ühing registreeriti 31. oktoobril 1994.

TGÜ eesmärgiks on  giidide organisatsiooniline ühendamine, oma liikmete tööalaste, majanduslike ja sotsiaalsete õiguste ja huvide esindamine ning kaitsmine, erialaste teadmiste ja oskuste täiendamine ja arendamine. Oluline on ka koostöö Tartu linnavalitsusega, sh atesteerimise korraldamiseks, et tagada giiditeenuse kvaliteeti.

Lisaks pakub ühing oma liikmetele võimalusi olla kursis kõige uuega, mis Tartus ja Lõuna-Eestis toimub, selleks korraldatakse kohtumisi huvitavate inimestega ja tutvumisi uute paikadega.

TGÜ liikmeks võib olla ühingu eesmärke toetav füüsilisest isikust giid. Liikmeks soovija peab esitama avalduse juhatusele ja tasuma 15 eurot sisseastumismaksuks. TGÜ liikme aastamaks on alates 2018. aastast 10 eurot.

TGÜ arveldusarve on EE492200221025094621.