Teated

TGÜ 25

29. märtsil kl 15-20 tähistame Tartu Linnamuuseumis TGÜ 25. sünnipäeva teemaõhtuga "Vanad mälestused ja uued teadmised". Registreerumine siin hiljemalt 22.03

Kavas:

Järgmine atesteerimine

Alates 2018. aastast toimub esmane atesteerimine üle aasta oktoobrikuus, järgmine seega 2020.

Kordusatesteerimine ja teematuuride atesteerimine toimub iga aasta oktoobris. Info jooksva
aasta atesteerimise kohta avaldatakse vähemalt kuu enne selle toimumist SA Tartumaa
Turismi kodulehel www.visittartu.com.

Atesteerimise kord: http://www.visittartu.com/et/atesteerimise-kord/

Kirjanduslinna giidid

TGÜ liikmetest on kolm atesteeritud ka Tartu kui kirjanduslinna teematuuridele.

Kristina Mullamaa: Tartu kui UNESCO kirjanduslinn - kultuurilooline ja kirjanduslik jalutuskäik;

Lili Kängsepp: kirjanduslik jalutuskäik Tartus;

Tiina Auling: Raja Teelega kellahelina, tuulesellide ja vaiksete nurgakeste linnas.

 

Pikemaid kirjeldusi saab lugeda aadressil http://www.visittartu.com/et/kirjanduslinna-teematuurid/

Lehed