Tartu ja Tartumaa giidide atesteerimine 2009. aasta kevadel

• 2009. aasta Tartu ja Tartumaa giidide atesteerimine toimub:

01.04.2009 – atesteerimine giidipäevikute alusel (ainult atesteeritud giididele - TGÜ liikmetele).
NB! Päevikud tuua 25.03.09-01.04.09 SA Tartumaa Turism kontorisse (Raekoja plats 9, 3. korrus) koos atesteerimise avaldusega (avalduse vormi saab www.tartugiid.ee lehelt  Ühingust - Atesteerimine alt). Tulemused saab teada 06.04.2009.

14.04.2009  kell 17.00 – kirjalik test Eesti ja Tartu ajaloo ja tänapäeva kohta
(Tartu Infokeskus Raekojas).        

14.04.2009 kell 18.30 – kirjalik test Tartumaa kohta (Tartu Infokeskus Raekojas).
NB! Ainult Eesti ja Tartu linna testi edukalt sooritanutele!

18.04.2009 kell 9.00 – praktiline eksam (bussi- ja jalgsiekskursioonid) Tartu linna giididele. Kogunemine Vabaduse pst turismibusside parklas.
NB! Palve mitte hilineda – esinemisjärjekorra loosimine algab täpselt kell 9.00!

25.04.2009 kell 10.00 – praktiline eksam (bussiekskursioon eesti keeles) Tartumaa giididele. Kogunemine Vabaduse pst turismibusside parklas.

NB! Giidikandidaadid, kes soovivad atesteeruda Tartumaa giidiks, läbivad kõik neli eksamit (kaks kirjalikku ja kaks praktilist).

• Atesteerimiseks tuleb kanda atesteerimistasu (300 krooni esmakordse, 150 krooni korduva  atesteerimise puhul) 01. aprilliks Tartu Giidide Ühingu arveldusarvele nr 221025094621 Swedbankas (Selgitusse lisada atesteerimine 2009). Tasust on vabastatud TGÜ liikmed, kellel pole jooksva aasta 01. aprilli seisuga TGÜ ees võlgnevusi.

• Eksamitele saab registreeruda Tartu Raekoja infopunktis või saates täidetud vorm (avalduse vormid saab www.tartugiid.ee Ühingust - Atesteerimine alt) meiliaadressile olga.einasto@ut.ee. Avaldusele peab olema lisatud maksekorralduse koopia.

NB! Avalduste ja giidipäevikute vastuvõtt lõpeb 01.04.2009 kl 17.00.

• Atesteerimise tulemused saab teada vahetult peale teoreetilisi ja praktilisi eksameid. Giidieksami edukalt sooritanuile väljastatakse giiditunnistus, mis on kehtiv 1 kuni 3 aastat. Pärast giiditunnistusele märgitud aja möödumist tuleb sooritada uus eksam või tõestada oma aktiivset tegevust giidina vastavate dokumentide alusel.

• 2009. a Tartu linna giidide atesteerimiskomisjoni liikmed:
Olga Einasto, TGÜ juhatus, komisjoni esimees
Epp Tohver-Bulavs, TGÜ juhatuse esinaine
Toomas Jüriado, TGÜ
Kalli Kukk, TGÜ juhatus
Kristina Mullamaa, TGÜ
Siiri Raitar, TGÜ
Kaja Allilender, SA Tartumaa Turism juhataja
Sirje Bork, Tartu LV välissuhete ja protokolliteenistuse juhataja 
Piret Neitzov, turismifirma Fortest Reisid juhataja

• 2009. a Tartumaa giidide atesteerimiskomisjoni liikmed:
Annereet Paatsi, TGÜ, komisjoni esimees
Kaja Allilender, SA Tartumaa Turism
Toomas Jüriado, TGÜ
Lili Kängsepp, TGÜ
Elina Aro, TGÜ
Triinu Tammiste, E-Turist reisibüroo juhataja

• Täiendavat teavet teoreetilise ja praktilise eksami läbiviimise kohta saab:
TGÜ atesteerimiskomisjoni esimees Olga Einasto: 553 7982, olga.einasto@ut.ee
SA Tartumaa Turism juhataja Kaja Allilender: 740 0782, kaja.allilender@visittartu.com